Planmirror is een instrument dat inzicht geeft in de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren en de toekomstige ontwikkeling van kosten voor onder andere (groepen van) instellingen, schoolbesturen en regionale platforms in het voortgezet onderwijs (vo) en op termijn ook het primair onderwijs (po). Tevens is het mogelijk scenario-analyses uit te voeren met Planmirror, waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is de effecten van veranderende leerlingenramingen en leerling-leraarratio’s per brin te bekijken.

Op deze manier is het mogelijk onder meer inzicht te krijgen in de te verwachten uitstroom, uitbreidingsvraag en de benodigde instroom tot en met 2024. Voorhet voortgezet onderwijs wordt deze informatie bovendien gepresenteerd per vak zodat bijvoorbeeld ook inzicht gekregen kan worden in de benodigde instroom per vak.

In de pdf handleiding die u hiernaast kunt vinden, staat meer informatie over Planmirror, hoe de website werkt en hoe u de resultaten kunt interpreteren. Inhet publieksrapport staat achtergrondinformatie over het model Mirror dat ten grondslag ligt aan Planmirror. Meer informatie over Mirror is ook beschikbaar viaMirrorpedia: www.mirrorpedia.nl. Tot slot is hiernaast ook een Excel document beschikbaar met daarin gegevens en prognoses van afgestudeerden aan de diverse lerarenopleidingen. Dit kan u helpen inzicht te krijgen in het toekomstige aanbod van leraren voor uw instelling(en).

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de website, neem dan contact op met